Særligt for mobilapplikationer

Du kan nu oprette erklæringer for mobilapplikationer i WAS-Tool ved at krydse af i "Mobilapplikationserklæring" under oprettelsens første trin.

Du skal kun oprette én erklæring per mobilapplikation, også selvom applikationen eksisterer til både iOS og Android. Hvis der er forskellige tilgængelighedsproblemer på de forskellige platforme, skal du angive platformstilknytningen, når du opretter emner for ”Overholder ikke loven”, ”Uforholdsmæssig stor byrde” og ”Ikke omfattet af loven”.

Adgang til WAS-Tool

For at logge ind i WAS-Tool skal du bruge NemID medarbejdersignatur, som udstedes af din arbejdsgiver.

Offentliggørelse af tilgængelighedserklæringen

Når du har oprettet, udfyldt og publiceret tilgængelighedserklæringen for dit websted eller din mobilapplikation, vil den placeres på følgende link:

Du er dog først helt i mål med publiceringen, når du har sikret, at brugerne kan tilgå erklæringen.

For websteder er det lovpligtigt at:

For mobilapplikationer er det lovpligtigt at:

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler: