Kun adgang for myndigheder og offentligretlige organer

For at logge ind i WAS-Tool skal du bruge MitID Erhverv, som udstedes af din organisation.

Private aktører må ikke anvende WAS-Tool til offentliggørelse af tilgængelighedserklæringer, da det udelukkende er til brug for myndigheder og offentligretlige organer. Private aktører er ikke omfattet af webtilgængelighedsloven, og Digitaliseringsstyrelsen udtrækker stikprøver til monitoreringsindsatsen fra WAS-Tool. Private aktører kan frit oprette deres egne tilgængelighedserklæringer, men de må ikke kunne forveksles med erklæringer oprettet i WAS-Tool.

Offentliggørelse af tilgængelighedserklæringen

Når du har oprettet, udfyldt og publiceret tilgængelighedserklæringen for dit websted eller din mobilapplikation, vil den placeres på følgende link:

Du er dog først helt i mål med publiceringen, når du har sikret, at brugerne kan tilgå erklæringen.

For websteder er det lovpligtigt at:

For mobilapplikationer er det lovpligtigt at:

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler: